Top 10 công thức màu VSCO xịn xò nhất

Top 10 công thức màu VSCO xịn xò nhất

VSCO nổi tiếng là ứng dụng chỉnh ảnh với màu sắc lạ; bắt mắt. Sử dụng đơn giản; nhưng quan trọng là phải có công thức chỉnh màu VSCO ưng ý nhất. Dưới đây là một vài công thức bạn có thể tham khảo.

1. Công thức VSCO tone cam vàng

Ttone cam vàng này dùng cho những bức ảnh ngoài trời; hoặc khi selfie với công thức sau.

Công thức VSCO tone cam filter C4:

 • Exposure: -4
 • Contrast: -3.5
 • Saturation: +1.5
 • Highlight: +6.5
 • Shadows: +9
 • Temperature: -1
 • Tint: +2.5
 • Skin Tone: -3

Công thức VSCO tone cam filter C9:

 • Filter: +8
 • Exposure: -0.5
 • Contrast: -1
 • Saturation: -1.3
 • Highlight: +3
 • Temperature: +1.5
 • Skin Tone: +0.8
 • Fade: +1

Công thức VSCO tone cam filter F2:

 • Filter: +8.8
 • Exposure: -1.6
 • Saturation: +2.1
 • Skin Tone: -3.7
 • Fade: +2.8

Công thức VSCO tone cam không filter:

 • Exposure: +2.6
 • Sharpen: +9.2
 • Saturation: +4.5
 • Tint: +6
 • Skin Tone: +6
 

cong thuc chinh mau VSCO 1

 

2. Công thức VSCO tone vàng, vintage

Công thức VSCO tone vàng filter 08:

 • Filter: +4.5
 • Exposure: -2.2
 • Contrast: -1.2
 • Sharpen: 7.9
 • Saturation: +1.2
 • Temperature: +1.6
 • Tint: -2.0

Công thức VSCO tone vàng filter L5:

 • Filter: +12
 • Exposure:
 • Contrast: -2.5
 • Sharpen: +2
 • Saturation: +2
 • Highlight save: +4.5
 • Temperature: -1.1

Công thức VSCO tone vàng đồ ăn filter V1:

 • Filter: +7
 • Exposure: +2.2
 • Saturation: +3.4
 • Highlight save: +5.5
 • Shadows: +6
 

vintage vsco

 

3. Công thức VSCO tone xanh cỏ

Tone xanh sẽ mang tới hình ảnh có hơi hướng tươi mát; trong trẻo.

Công thức VSCO đơn giản tone xanh lá filter V5:

 • Exposure: +1.4
 • Contrast: -2.3
 • Shadows: +2.8
 • Skin Tone: -6

Công thức VSCO tone xanh filter L4:

 • Exposure: +2
 • Contrast: +1
 • Sharpen: +4
 • Saturation: +2.6
 • Highlight: +4
 • Temperature: -1

Công thức VSCO tone xanh filter L8:

 • Filter: +12
 • Exposure: +2.6
 • Shadows: +4.2
 • Tint: -2.4
 • Skin Tone: -2.5

Công thức VSCO tone xanh không filter:

 • Exposure: +1
 • Saturation: +3
 • Contrast: -1.5
 • Highlight: +2.4
 • Shadows: +2.5
 

cong thuc chinh mau VSCO 2

 

4. Công thức VSCO tone xanh đại dương

Công thức chỉnh màu từ VSCO tone filter E3:

 • Exposure: +1.5
 • Saturation: +1.5
 • Highlight: +6
 • Shadows: +9
 • Temperature: -2
 • Tint: +5

Công thức VSCO tone xanh filter L4:

 • Filter: +12
 • Exposure: +2.3
 • Sharpen: +6.7
 • Shadows: +3.7
 • Temperature: +1.4
 • Tint: +3.5

Công thức VSCO tone xanh filter AL1:

 • Exposure: +2.5
 • Saturation: +1
 • Highlight: +8
 • Shadows: +4
 • Temperature: -2
 • Tint: +2

Công thức VSCO không filter:

 • Exposure: +2
 • Contrast: -4.5
 • Saturation: +3
 • Highlight: +7
 • Shadows: +3
 • Temperature: -0.5
 • Tint: +6
 

cong thuc chinh mau VSCO 3

 

5. Công thức VSCO tone trắng

Công thức VSCO tone trắng sáng không filter:

 • Exposure: +3.3
 • Sharpen: +8.3
 • Saturation: +2.6
 • Temperature: +1.6
 • Tint: +6

Công thức VSCO tone trắng kem filter A10:

 • Exposure: +2
 • Contrast: -2
 • Saturation: +3
 • Highlight: +10
 • Shadows: +6
 • Tint: +3
 • Skin Tone: -4
 

cong thuc chinh mau VSCO 5

 Công thức VSCO tone trắng đơn giản filter V6:
 • Exposure: +1
 • Contrast: -1
 • Shadows: +2

Công thức VSCO tone trắng filter AL1:

 • Filter: +9
 • Exposure: +1
 • Contrast: +1
 • Saturation: -1.5
 • Highlight: +5
 • Shadows: +4.5
 • Temperature: -1.5
 • Tint: +1.5
 • Skin Tone: -6
 

6. Công thức VSCO tone sáng Hàn Quốc

Công thức màu VSCO tone sáng ảnh selfie filter E5:

 • Exposure: -2.5
 • Contrast: -1.1
 • Saturation: +1
 • Highlight: +4.5
 • Shadows: +3
 • Temperature: +1
 • Tint: +3
 • Skin Tone: -2

Công thức màu VSCO tone sáng ảnh selfie filter E5:

 • Exposure: -2.5
 • Contrast: -1.1
 • Saturation: +1
 • Highlight: +4.5
 • Shadows: +3
 • Temperature: +1
 • Tint: +3
 • Skin Tone: -2

Công thức màu VSCO tone sáng filter C6:

 • Filter: +9
 • Exposure: +2.3
 • Sharpen: +2.9
 • Saturation: +3.1
 • Shadows: +1.8
 • Temperature: +2
 • Tint: +1.5

Công thức VSCO tone sáng không filter:

 • Exposure: +1.6
 • Sharpen: +6.8
 • Saturation: +4
 • Temperature: +1.7
 • Tint: +4.5
 

cong thuc chinh mau VSCO 4

 

7. Công thức VSCO tone Tây

Công thức VSCO tone Tây filter C4:

 • Filter: +10
 • Exposure: -2
 • Contrast: -3
 • Saturation: +1.5
 • Highlight: +4
 • Shadows: +1.5

Công thức VSCO tone Tây filter J1:

 • Filter: +8
 • Exposure: -1.5
 • Contrast: -2
 • Sharpen: +6
 • Highlight: +7.5
 • Temperature: -1
 • Skin Tone: -4

Công thức màu VSCO tone Tây filter U3:

 • Filter: +7.6
 • Exposure: -6
 • Contrast: -4.8
 • Saturation: -0.9
 • Highlight: +1.6
 • Shadows: +4.5
 • Grain: +1.5
 

cong thuc chinh mau VSCO 6

 

8. Công thức VSCO tone lạnh

Công thức VSCO tone lạnh selfie filter U2:

 • Exposure: -5
 • Contrast: -4.5
 • Saturation: -1
 • Skin Tone: -3
 • Vignette: +8.5

Công thức VSCO tone lạnh filter 05:

 • Contrast: +1.5
 • Clarify: +2
 • Saturation: -6
 • Highlight: +2
 • Grain: +1.7
 • Fade: +1.5

Công thức VSCO tone lạnh filter HB2:

 • Exposure: -4
 • Highlight: +9
 • Shadows: +5.5
 • Skin Tone: -4
 • Grain: +3.5
 

cong thuc chinh mau VSCO 7

 

9. Công thức VSCO tone nâu vintage

Công thức màu VSCO tone nâu trầm ảnh selfie filter C4:

 • Filter: +12
 • Exposure: -5.5
 • Contrast: -5.5
 • Saturation:-1
 • Highlight: +6
 • Shadows:+2
 • Skin Tone: -3.5
 • Grain: +1.5

Công thức màu VSCO tone nâu vintage filter A1:

 • Filter: +12
 • Exposure: -3.3
 • Contrast: -2.8
 • Saturation: +1
 • Highlight: +6.2
 • Shadows: +4.7
 • Temperature: +0.5
 • Tint: -0.7
 • Grain: -1.7

Công thức màu VSCO tone nâu trầm filter C5:

 • Exposure: -0.5
 • Contrast: -4.5
 • Saturation: +1
 • Skin Tone: -0.5
 • Fade: +6

Công thức màu VSCO tone nâu trầm filter A4:

 • Exposure: -1.5
 • Contrast: -2.3
 • Sharpen: +1
 • Saturation: +0.5
 • Highlight: +3
 • Grain: +3
 

cong thuc chinh anh mau vintage vsco

 

10. Công thức VSCO tone xám trầm

Công thức màu VSCO tone xám filter AL1:

 • Filter: +12
 • Exposure: -5
 • Contrast: -1.7
 • Sharpen: +7.4
 • Saturation: -2.8
 • Highlight: +7.5
 • Shadows: +5
 • Vignette: +6.3
 • Grain: +2
 

cong thuc chinh mau VSCO 8

 

Công thức màu VSCO tone xám filter HB2:

 • Filter: +12
 • Exposure: -1.5
 • Contrast: -6
 • Saturation: -1.5
 • Highlight: +10
 • Shadows: +8
 • Temperature: -1
 • Grain: +0.9

Công thức màu VSCO tone xám selfie filter Se3:

 • Filter: +9.5
 • Exposure: -2
 • Contrast: -6
 • Saturation: +2
 • Temperature: +1.5
 • Skin Tone: -4.5
 • Vignette: +6
Quay lại blog

App mình đang bán